БИБЛИОТЕКА СРПСКЕ ДИЈАСПОРЕ

ЈЕДИНСТВЕНА НАЦИОНАЛНА И КУЛТУРНА ИНСТИТУЦИЈА

БИБЛИОТЕКА СРПСКЕ ДИЈАСПОРЕ свој живот започиње пројектом "Оснивање библиотеке српске дијаспоре са седиштем у Београду" Удружења Фонд дијаспора за матицу, који је у 2023. години подржала Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону Министарства спољних послова Републике Србије. Подржани пројекат је део шире мисије оснивања централне библиотеке српске дијаспоре, замишљене као јединствене културне установа у Републици Србији, са циљем повезивања матице и расејања.

БИБЛИОТЕКА СРПСКЕ ДИЈАСПОРЕ је осмишљена као жижа, укрштање и јединствени центар који настоји да значајно допринесе очувању и јачању веза матичне државе и дијаспоре кроз чување и неговање српског културног, етничког, језичког и верског идентитета.

Библиотека ће обухватати књижни фонд састављен од дела аутора из српске дијаспоре и дела о српској дијаспори издата у дијаспори или у матици.

Библиотека ће радити под окриљем Удружења „Фонд дијаспора за матицу“.

Библиотека ће бити доступна свим заинтересованим лицима, грађанима, студентима, истраживачима, удружењима, институцијама и предузећима на коришћење.

НАША МИСИЈА

Наша мисија је да се у библиотеци нађе највећи број, ако не сва дела аутора из српског расејања, било ког жанра, као и дела аутора из матице која се директније тичу свеукупних односа матице и расејања. Библиотека ће у будућности обезбедити и одговарајућу документацију о српском расејању, о историји, узроцима, последицама али и резултатима процеса исељавања и да буде место систематског праћења и изучавања овог комплексног сегмента српског националног, културног и духовног битисања.

ЈАЧАЊЕ ВЕЗА ИЗМЕЂУ ДИЈАСПОРЕ И МАТИЦЕ

Кроз централизовану базу стваралаштва српске дијаспоре и о српској дијаспори, остварује се међусобно повезивање ствараоца из матице са ствараоцима из дијаспоре. Дигитална централизована база олакшава приступ информацијама и знањима о дијаспори. Омогућава боље упознавање и јачање кохезије у самој дијаспори из различитих земаља и култура.

ПОДСТИЦАЊЕ ИСТРАЖИВАЊА

Кроз потпуно бесплатно коришћење библиотеке и њених ресурса од стране студената и истраживача, подстиче истраживање опуса стваралаштва српске дијаспоре. Охрабрује издавачку и преводилачку делатност. Отвара врата новим истраживачким пројектима.

ЈЕДИНСТВО

Проактивним и јединственим ангажманом у домену стваралаштва, библиотека јача позицију и престиж матице у иностранству, као обједињујућег центра и фактора за све грађане у земљи и иностранству.

Уколико сте:

  • Аутор било ког типа публикације и волели бисте да се Ваш наслов нађе у књижном фонду и претрази Библиотеке
  • Издавач, удружење, књижара
  • Љубитељ књига и поседујете или сте упознати са издањима за која сматрате да би било вредно да се нађу у библиотеци

Позивамо вас да попуните једноставан формулар са подацима о књизи на ДОДАЈТЕ КЊИГУ и тиме допринесете упознавању нас са стваралаштвом од интереса.

На овај начин, где год се налазите, можете допринети ширењу сазнања о стваралаштву српске дијаспоре.